Uitvaart regelen?

AFSCHEID IN LIEFDE

Uitvaart regelen

Voor overlijden

Misschien geeft het u rust om vast na te denken over uw uitvaart en uw wensen vast te leggen. U kunt vrijblijvend een afspraak maken om samen met ons de mogelijkheden te bespreken. Na het gesprek krijgt u van ons kosteloos een offerte aangeboden met daarin uw vastgelegde wensen. Wij bewaren voor u het dossier. Waarbij u uiteraard altijd vrij bent uw wensen aan te passen.

Waar moet u aan denken?

Na een overlijden is het een emotionele en hectische tijd waarbij veel geregeld moet worden. Wij helpen u om de juiste keuzes te maken en regelen praktische zaken. Denk hierbij aan:

Overleden wat nu?

Als er iemand is overleden moeten er veel beslissingen genomen worden. Na het overlijden belt u de (huis)arts.

Deze zal een verklaring van overlijden opstellen. Vervolgens kunt u ons bellen . Wij kunnen u ondersteunen in het nemen van de eerste beslissingen.

Ongeacht waar u verzekerd bent. Wij ondersteunen u.

Verzorging
Wij dragen graag zorg voor de laatste verzorging van uw dierbare. We overleggen met u of u dit aan ons wilt overlaten of dat u hierbij een rol wilt spelen. Het kan troost bieden en helpen bij de verwerking om betrokken te zijn bij de laatste verzorging.

De laatste verzorging kan thuis of in het uitvaartcentrum plaats vinden.

Opbaren
Opbaren kan in eigen omgeving. Dit kan veel ondersteuning bieden bij de verwerking.  Het opbaren kan gewoon, thuis in bed of in een door u gekozen kist of baar. Soms is het niet gewenst of mogelijk om thuis op te baren. We kiezen dan samen voor een oplossing die aansluit bij uw wensen.  

Begraven
Begraven kan op een begraafplaats op de door u gekozen locatie. U zou hierbij ook kunnen denken aan een natuurbegraafplaats waarbij de graven gelegen zijn in een natuurlijke omgeving.

Graag onderzoeken wij met u samen de mogelijkheden.

Cremeren
Cremeren kan bij een crematorium van uw keuze. Wij kunnen de afscheidsdienst in de aula van het crematorium verzorgen. Misschien kiest u liever voor een andere locatie, afgestemd op uw wensen.

Graag bespreken wij met u de mogelijkheden. 

Afscheidsdienst
Een afscheidsdienst voorafgaand aan de begrafenis of crematie kan naast de aula van het crematorium op vele andere locaties plaatsvinden. Er is hierin veel mogelijk. Wij denken graag met u mee.

Nazorg

Wij van Memorie by Ilona vinden nazorg een belangrijk aspect in onze uitvaartbegeleiding. We houden na de uitvaart contact en komen u na een aantal weken graag nog een keer op bezoeken. Tijdens dit bezoek ondersteunen we u met praktische zaken die nog geregeld moeten worden. Tevens is er tijd en aandacht voor terugblikken en het delen van ervaringen en herinneringen.